Disclaimer › Fano, pure salades, roomkazen en sauzen voor professionals

Disclaimer

Disclaimer

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken, te bekijken en eventueel te gebruiken, accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. De website www.fano.nl is bestemd voor personen die in Nederland werkzaam zijn in de foodservicemarkt. De informatie over producten, diensten en acties is alleen geldig binnen Nederland.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Smilde Foods B.V. en bij haar leveranciers en partners. De merknaam Fano op deze site is beschermd op grond van het merkenrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Smilde Foods B.V. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Smilde Foods B.V. de informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Gebruikersinformatie
De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Smilde Foods B.V. om een beeld te krijgen van de wijze waarop www.fano.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden. Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat Smilde Foods B.V. deze informatie en deze materialen mag gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacy statement

Garantie en aansprakelijkheid
Smilde Foods besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Smilde Foods B.V. kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is. Smilde Foods garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Smilde Foods B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.fano.nl. 
Smilde Foods B.V. is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Eventuele links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Smilde Foods B.V. verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Indien u een vraag of klacht heeft over de website www.fano.nl, neemt u dan contact op met:
Smilde Foods B.V. T.a.v. Afdeling Klantenservice, Postbus 200, 8440 AE Heerenveen.